Història recent d'un paisatge dinàmic

HISTÒRIA RECENT D'UN PAISATGE DINÀMIC

El documental

Primera part:


Segona part: