Història recent d'un paisatge dinàmic

HISTÒRIA RECENT D'UN PAISATGE DINÀMIC