Història recent d'un paisatge dinàmic

HISTÒRIA RECENT D'UN PAISATGE DINÀMIC

El Miracle

El Miracle es troba a cavall de tres municipis: Llobera, Pinós i Riner. És una zona definida per unes relacions socials determinades que giren entorn del Santuari.
Es troba dins del conegut 'Territori de Masies', que conformen els municipis del Sud del Solsonès (La Molsosa, Pinós, Riner, Llobera, Clariana de Cardener i Pinell de Solsonès) .
Enllaç a territori de masies

El Miracle:

Territori de Masies (Sud del Solsonès) disposa d'un poblament molt disseminat amb tan sols onze pobles que no tenen més de trenta habitants. La resta del poblament es troba distribuït en masies fins a assolir un total poblacional de 1286 persones.

El Miracle és un espai d'especial interès natural (PEIN), declarat per la Generalitat a principis dels anys noranta.
Al Miracle com a tal hi viuen unes quaranta persones i el PEIN s'escampa a l'entorn del santuari pròpiament dit, el qual és el centre de major atracció del municipi, i és situat a l'extrem occidental del terme, prop del tossal de Sant Gabriel.
Enllaç al santuari del miracle

La masia:
El PEIN del Miracle

El PEIN del Miracle, amb una extensió total de 185 hectàrees, és un nucli disseminat amb 40 habitants que s'escampa a l'entorn del santuari pròpiament dit, el qual és el centre de major atracció del municipi, i és situat a l'extrem occidental del terme, prop del tossal de Sant Gabriel.
Fou declarat d'especial interes natural degut a la seva important biodiversitat associada al seu caràcter de transició entre paisatges submediterranis a mediterranis, entre la plana segarrenca a la muntanya mitjana. Aquesta característica, juntament amb el ric mosaic agroforestal, li atorga una importantdiversitat d'hàbitats i una molt bona representativitat dels paisatges submediterranis dels altiplans centrals catalans i mediterranis.
El PEIN del Miracle es troba a l'altiplà i la conca central catalana. Ubicat a la divisòria de la conca del Segre i la del Llobregat, està influenciat pel curs del riu Negre i els seus afluents, que dibuixen l'orografia del municipi i l'altiplà del Miracle.

Al mapa interactiu podreu consultar diferents llocs emblemàtics que, per motius diversos, el veïnat considera especials.